Language of document :

20. septembril 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-92/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, mille kohaselt enne teenistusse asumist omandatud pensioniõigusliku staaži lisa tuli arvutada ametnike personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uute üldiste rakendussätete alusel.

Hageja nõuded

Tunnistada personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete artikkel 9 õigusvastaseks ja sellest tulenevalt tuvastada, et see ei ole kohaldatav;tühistada 15. veebruari 2013. aasta otsus, mille kohaselt pensioniõigusliku staaži lisa, mille hageja oli omandanud enne teenistusse asumist, tuli Euroopa Liidu institutsioonide pensioniskeemi ülekandmiseks arvutada ametnike personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 3. märtsi 2011. aasta üldiste rakendussätete alusel;mõista kohtukulud välja komisjonilt.