Language of document :

Tužba podnesena 20. rujna 2013. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-92/13)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: S. Orlandi, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke o provođenju izračuna mirovinskih prava stečenih prije stupanja u službu na temelju novih općih provedbenih odredaba za članke 11. i 12. Priloga VIII. uz Pravilnik o službenicima.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Utvrditi da je članak 9. općih provedbenih odredbi za članak 11. stavak 2. Priloga VIII. uz Pravilnik nezakonit i stoga neprimjenjiv;poništiti odluku od 15. veljače 2013. o izračunu mirovinskih prava koje je tužitelj stekao prije stupanja u službu, u okviru prijenosa tih prava u mirovinski sustav institucija Europske unije (u daljnjem tekstu: MSIEU), primjenom općih provedbenih odredbi (u daljnjem tekstu: OPO) za članak 11. stavak 2. Priloga VIII uz Pravilnik od 3. ožujka 2011.;naložiti Komisiji snošenje troškova.