Language of document :

Tožba, vložena 20. septembra 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-92/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: S. Orlandi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa, da se izračun bonusa pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela, opravi na podlagi novih splošnih izvedbenih določb v zvezi s členoma 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se, da je člen 9 splošnih izvedbenih določb člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom nezakonit in se torej ne uporablja;razglasi naj se ničnost sklepa z dne 15. februarja 2013, da se pokojninske pravice, ki jih je tožeča stranka pridobila pred začetkom dela, v okviru prenosa teh pravic v pokojninski sistem institucij Evropske unije priznajo ob uporabi splošnih izvedbenih določb člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom z dne 3. marca 2011;Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.