Language of document :

Žaloba podaná dne 18. září 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-89/13)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: L. Mansullo, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení třech srážek ve výši 504, 67 euro vybraných z dávek žalobce v invaliditě za měsíce leden až březen 2013.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí obsažená v důchodových výměrech žalobce za měsíce leden až březen 2013 o provedení srážky ve výši 504, 67 euro z dávek v invaliditě, na které má žalobce nárok za výše uvedené měsíce,

v rozsahu, v němž je to nezbytné, zrušit rozhodnutí, bez ohledu na jeho formu, které zamítá stížnost ze dne 13. dubna 2013 podanou pro výše uvedeným rozhodnutím,

zrušit všechna rozhodnutí obsažená v dopise ze dne 22. dubna 2013 označeného na první straně nahoře referenčním číslem „Ref. Ares(2013)790217- 23/04/2013“,uložit Komisi, aby žalobci zaplatila tyto částky: 1) částku 504,67 euro, zvýšenou o úroky v sazbě 10 % ročně s roční kapitalizací od 1. února 2013 až do dne skutečného zaplacení této částky; 2) částku 504,67 euro, zvýšenou o úroky v sazbě 10 % ročně s roční kapitalizací od 1. března 2013 až do dne skutečného zaplacení této částky; 3) částku 504,67 euro, zvýšenou o úroky v sazbě 10 % ročně s roční kapitalizací od 1. dubna 2013 až do dne skutečného zaplacení této částky, uložit žalované náhradu nákladů řízení.