Language of document :

Talan väckt den 18 september 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-89/13)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten L. Mansullo)

Svarande: Europeiska kommissionen    

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av tre återvinningar av beloppet 504,67 euro som sökanden tagit ut som invaliditetsersättning för månaderna januari till mars 2013.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet, som finns i sökandens pensionsbesked för månaderna januari till mars 2013, att minska invaliditetsersättningen på 504,67 vilken sökanden har rätt till för de ovannämnda månaderna,

i den mån det är nödvändigt (quatenus oportet), ogiltigförklara beslutet, oavsett i vilken form, om avslag på invändningen av den 13 april 2013 mot de ovannämnda besluten,

ogiltigförklara varje beslut som återfinns i anmärkningen av den 22 april 2013, i vilken uttrycket ”Ref. Ares(2013)790217 – 23/04/2013” anges överst till höger på den första sidan,

förplikta kommissionen att betala tillbaka följande belopp: (1) 504,67 euro, och dessutom ränta på nämnda belopp, med en räntesats om 10 % per år och med årlig kapitalisering, med start den 1 februari 2013 till dagen då utbetalning faktiskt sker, (2) 504,67 euro och dessutom ränta på nämnda belopp, med en räntesats om 10 % per år och med årlig kapitalisering från den 1 mars 2013 till dagen då utbetalning faktiskt sker, (3) 504,67 euro och dessutom ränta på nämnda belopp med en räntesats om 10 % per år och med årlig kapitalisering från den 1 april 2013 till dagen då utbetalning faktiskt sker,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.