Language of document :

2013. szeptember 18-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-90/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: L. Mansullo ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes titkossághoz való jogának állítólagos megsértése okán elszenvedett kárának megtérítésére irányuló kérelmét elutasító határozat megsemmisítése, amely jog megsértésére amiatt került sor, hogy az alperes a felperes helyzetével kapcsolatos levelet az őt nem képviselő ügyvédnek küldött meg

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes által a Bizottságnak 2012. október 26-án megküldött és a Bizottság által megfelelően átvett kérelmet elutasító intézkedést, függetlenül annak formájától;

semmisítse meg a felperes által a Bizottságnak 2012. július 4-én megküldött és a Bizottság által megfelelően átvett kérelmet elutasító intézkedést, függetlenül annak formájától;

semmisítse meg a 2012. március 9-i kérelmet elutasító határozattal szemben a felperes által a Bizottságnak 2012. szeptember 26-án megküldött és a Bizottság által megfelelően átvett panaszt elutasító intézkedést, függetlenül annak formájától;

semmisítse meg a 2012. november 12-i feljegyzést, amely egyetlen oldalának jobb felső részében a „HR. D.2/MB/ac/Ares(2012)1332162” hivatkozást tartalmazza;semmisítse meg a 2012. szeptember 27-i feljegyzést, amely két oldala közül az első oldal jobb felső részében a „Ref Ares (2012) 1131229–27/09/2012” hivatkozást tartalmazza;semmisítse meg a 2013. március 10-i panaszt elutasító intézkedést, függetlenül annak formájától;semmisítse meg a 2013. január 2-i panaszt elutasító intézkedést, függetlenül annak formájától;amennyiben szükséges, semmisítse meg a 2013. április 29-i feljegyzést, amely három oldala közül az első oldal jobb felső részében a „Ref. Ares(2013

)977767 – 29/04/2013” hivatkozást tartalmazza;kötelezze a Bizottságot – 2013. február 28-tól a tényleges kifizetés napjáig számított évi tőkésítés melletti, évi 10% kamatta

l növelt – 10 000 euró összeg felperesnek való megfizetésére;kötelezze a Bizottságot – 2013. nov

ember 5-től a tényleges kifizetés napjáig számított évi tőkésítés melletti, évi 10% kamattal nö

velt – 25 000 euró összeg felperesnek való megfizetésére;a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.