Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 18. septembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-90/13)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – L. Mansullo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums atlīdzināt zaudējumus, kas radīti viņa tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību iespējamā pārkāpuma dēļ, ko radījusi atbildētājas veiktā vēstules attiecībā uz prasītāja situāciju nosūtīšana advokātam, kurš viņu nepārstāv

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu – lai arī kādā formā tas būtu pausts – ar kuru ir noraidīts 2012. gada 26. oktobra lūgums, ko prasītājs iesniedzis Komisijai un kuru tā bija pienācīgi saņēmusi;

atcelt lēmumu – lai arī kādā formā tas būtu pausts – ar kuru ir noraidīts 2012. gada 4. jūlija lūgums, ko prasītājs iesniedzis Komisijai un kuru tā bija pienācīgi saņēmusi;

atcelt lēmumu – lai arī kādā formā tas būtu pausts – ar kuru noraidīta 2012. gada 26. septembra sūdzība, ko prasītājs bija iesniedzis Komisijai un kuru tā bija pienācīgi saņēmusi par 2012. gada 9. marta lūguma noraidījumu;

atcelt 2012. gada 12. novembra paziņojumu, kura vienīgās lapaspuses augšējā labajā pusē ir ietverta norāde “HR.D.2/MB/ac/Ares(2012) 1332162”;

atcelt 2012. gada 27. septembra paziņojumu, pirmās no kura divām lapaspusēm augšējā labajā pusē ir ietverta norāde “Ref Ares (2012) 1131229 - 27.09.2012”;atcelt lēmumu – lai arī kādā formā tas būtu pausts – ar kuru noraidīta 2013. gada 10. marta sūdzība;atcelt lēmumu – lai arī kādā formā tas būtu pausts – ar kuru noraidīta 2013. gada 2. janvāra sūdzība;ciktāl nepieciešams, atcelt 2013. gada 29. aprīļa paziņojumu, pirmās no kura trim lapaspusēm augšējā labajā pusē ir ietverta norāde “Ref. Ares (2013) 977767 – 29.04.2013”;piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājam EUR 10 000 kopā ar procentiem, kas maksājami par šo summu, ar likmi 10 % gadā ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no 2013. gada 28. f

ebruāra līdz faktiskai minētās summas samaksai;piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājam EUR 25 000

kopā ar procentiem, kas maksājami par šo summu, ar likmi 10 % gadā ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot

no 2012. gada 5. novembra līdz faktiskai minētās summas samaksai;piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.