Language of document :

Beroep ingesteld op 18 september 2013 – ZZ / Commissie

(Zaak F-90/13)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: (vertegenwoordiger: L. Mansullo, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek om vergoeding van de schade die hij zou hebben geleden door de schending van zijn recht op geheimhouding als gevolg van de verzending, door de verwerende partij, van een brief over zijn situatie aan een advocaat die hem niet vertegenwoordigde

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van de in welke vorm dan ook tot stand gekomen afwijzing van het verzoek van 26 oktober 2012, dat verzoeker aan de Commissie heeft gezonden en door haar regelmatig is ontvangen;

nietigverklaring van de in welke vorm dan ook tot stand gekomen afwijzing van het verzoek van 4 juli 2012, dat verzoeker aan de Commissie heeft gezonden en door haar regelmatig is ontvangen;

nietigverklaring van de in welke vorm dan ook tot stand gekomen afwijzing van de klacht van 26 september 2012 tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek van 9 maart 2012, die verzoeker aan de Commissie heeft gezonden en door haar regelmatig is ontvangen;

nietigverklaring van de nota van 12 november 2012, die rechtsboven op de enige pagina de vermelding „HR.D.2/MB/ac/Ares(2012)1332162” bevat;

nietigverklaring van de nota van 27 september 2012, die rechtsboven op de eerste van de twee pagina’s de vermelding „Ref Ares (2012) 1131229-27/09/2012” bevat;

nietigverklaring van de in welke vorm dan ook tot stand gekomen afwijzing van de klacht van 10 maart 2013;

nietigverklaring van de in welke vorm dan ook tot stand gekomen afwijzing van de klacht van 2 januari 2013;

voor zover nodig, nietigverklaring van de nota van 29 april 2013, die rechtsboven op de eerste van de drie pagina’s de vermelding „Ref. Ares(2013)977767 - 29/0412013” bevat;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoeker van het bedrag van 10 000 EUR, vermeerderd met 10 % rente per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, en wel vanaf 28 februari 2013 en tot de daadwerkelijke betaling van dat bedrag;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoeker van het bedrag van 25 000 EUR, vermeerderd met 10 % per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, en wel vanaf 5 november 2012 en tot de daadwerkelijke betaling van dat bedrag;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten van de procedure.