Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 1. října 2014 – DF v. Komise

(Věc F-91/13)1

„Veřejná služba – Odměna – Příspěvek za práci v zahraničí – Cestovní výdaje – Vyslání žalobce do země, jejímž je státním příslušníkem – Podmínka stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. b) přílohy VII služebního řádu“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: DF (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně J. Currall a V. Joris, zmocněnci, poté J. Currall, zmocněnec)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí požádat žalobce o vrácení příspěvku za práci v zahraničí a cestovních výdajů, které mu byly vyplaceny během jeho vyslání do Německa od 1. září 2009 do 31. srpna 2012, a návrh na vrácení částek, které již byly získány zpět, jakož i na náhradu škodyVýrok rozsudkuEvropské komisi se ukládá, aby DF zaplatila částku ve výši 1 500 eur jako náhradu morální újmy.Ve zbývající části se žaloba zamítá.Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí jednu čtvrtinu nákladů vynaložených DF.DF ponese tři čtvrtiny vlastních nákladů řízení.