Language of document :

Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 1. listopada 2014. – DF protiv Komisije

(Predmet F-91/13)1

(Javna služba – Primici od rada – Naknada za život u inozemstvu – Putni troškovi – Upućivanje tužitelja u zemlju čiji je on državljanin – Uvjet propisan člankom 4. stavkom 1. točkom (b) Priloga VII. Pravilnika o osoblju)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: DF (zastupnici: L. Levi i A. Blot, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i V. Joris, agenti, a zatim J. Currall, agent)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke Komisije kojom je od tužitelja zatražen povrat naknade za život u inozemstvu i putnih troškova koje je primio za vrijeme trajanja upućivanja u Njemačku, od 1. rujna 2009. do 31. kolovoza 2012., i zahtjev za povrat već plaćenih iznosa kao i naknada štete.Izreka presudeNalaže se Europskoj komisiji DF-u platiti iznos od 1 500 eura radi naknade neimovinske štete koju je pretrpio.U preostalom dijelu tužba se odbija.Europskoj komisiji nalaže se snošenje vlastitih troškova i jedne četvrtine troškova DF-a.DF snosi tri četvrtine vlastitih troškova.