Language of document : ECLI:EU:F:2014:117

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(otrā palāta)

2014. gada 22. maijā

Lieta F‑90/13

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Komisiju

Reglamenta 32. panta 1. punkts – Pareizas tiesvedības aizskārums – Aizliegums lietas dalībnieka pārstāvim piedalīties tiesvedībā

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam

Nolēmums      Liegt pārstāvim A. piedalīties tiesvedībā saskaņā ar Reglamenta 32. panta 1. punktu. Nosūtīt šī rīkojuma kopiju kompetentajām Spānijas un Itālijas iestādēm, kurām A. ir pakļauts.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Lietas dalībnieku pārstāvība – Aizliegums lietas dalībnieka pārstāvim piedalīties tiesvedībā

(Civildienesta tiesas Reglamenta 32. panta 1. punkts)

Advokāta, kurš pārstāv lietas dalībnieku Savienības tiesās, attieksme, – kad tas iesniedz prasības, pamatodamies uz faktiem, kuri ir gandrīz identiski faktiem, par kuriem iesniegtas agrākas prasības, kas ir noraidītas kā acīmredzami nepamatotas vai acīmredzami nepieņemamas, vai balstīdamies uz tiem pašiem pamatiem, kuri raksturīgi minētā lietas dalībnieka tieksmei sistemātiski un nešķirojot izvēlēties tiesas ceļu, – var tikt uzskatīta par nesaderīgu ar pareizas tiesvedības prasībām.

Tā ir gadījumā, ja ar šādu attieksmi šis advokāts nesaprātīgi sekmē ieinteresētā lietas dalībnieka tieksmi strīdēties, kas, ņemot vērā ļoti lielo Savienības tiesās celto prasību skaitu – šajā gadījumā to, cik šis skaits ir liels, rūpīgs advokāts nevar nezināt –, ļoti traucē pareizai tiesvedībai.

Šādos apstākļos ir jāpiemēro Civildienesta tiesas Reglamenta 32. panta 1. punkts, aizliedzot šim juridiskajam pārstāvim piedalīties tiesvedībā. Šis aizliegums piedalīties tiesvedībā uzliek ieinteresētajai personai pienākumu mainīt juridisko pārstāvi, bet ar to nekādi netiek skarts vērtējums, kādu Civildienesta tiesa sniegs prasībai pēc būtības, kas joprojām ir Civildienesta tiesas izskatīšanā, kamēr minētais lietas dalībnieks nav atteicies no prasības.

(skat. 12., 18., 21., 26. un 27. punktu)