Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 19. března 2015 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-90/13)1

„Vyloučení z řízení uplatněné vůči zástupci účastníka řízení – Nezvolení si nového zástupce – Žalobce, který přestal odpovídat na výzvy Soudu – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: A., advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádostí žalobce o náhradu škody vzniklé v důsledku toho, že žalovaná údajně zaslala dopis týkající se žalobce advokátovi, který jej nezastupoval, a tím porušila jeho právo na respektování soukromého životaVýrok usneseníNení důvodné rozhodnout o žalobě F-90/13, Marcuccio v. Komise.Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů vynaložených Evropskou komisí.