Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 19. marca 2015 – Marcuccio/Komisia

(vec F-90/13)1

(Vylúčenie z konania uplatnené voči zástupcovi účastníka konania – Nevymenovanie nového zástupcu – Žalobca, ktorý prestal odpovedať na výzvy Súdu – Zastavenie konania)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: A., advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu smerujúcej k získaniu odškodnenia z dôvodu, že žalovaná zaslala list týkajúci sa žalobcu advokátovi, ktorý ho ešte nezastupoval, čím porušila jeho právo na rešpektovanie súkromiaVýrok1.    Konanie o žalobe F-90/13, Marcuccio/Komisia sa zastavuje.2.    Pán Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.