Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. května 2016 – Corman v. Komise

(Věc F-92/13)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 336, 16.11.2013, s. 32.