Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 4. mai 2016. aasta määrus – Corman versus komisjon

(kohtuasi F-92/13)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1    ELT C 336, 16.11.2013, lk 32.