Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 4 maj 2016 – Corman mot kommissionen

(Mål F-92/13)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 336, 16.11.2013, s. 32.