Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.12.2012 – Mata Blanco v. komissio

(Asia F-65/10)1

(Henkilöstö – Sisäinen kilpailu COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Petostentorjunta – EPSOn ja valintalautakunnan toimivalta – Valintalautakunnan valvomat alkukarsintakokeet – Suullinen koe – Kilpailuilmoituksen vastainen menettely – Arviointien väliset erot – Arviointiperusteet – Hakijoiden yhdenvertainen kohtelu – Ilmeinen arviointivirhe – Avoimuuden ja hyvän hallinnon periaatteet – Perusteluvelvollisuus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: José Manuel Mata Blanco (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi B. Eggers ja P. Pecho, sitten B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Vaatimus kumota EPSOn päätös, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä sisäisen kilpailun ”COM/INT/OLAF/09/AD10 - Petostentorjuntaan erikoistuneet hallintovirkamiehet” varallaololuetteloon, sekä vaatimus kumota varallaololuettelo ja kaikki sen perusteella tehdyt päätökset

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

José Manuel Mata Blanco vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 288, 23.10.2010, s. 73.