Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 13. junija 2012 – BL proti Evropski komisiji

(Zadeva F-63/10)1

„Javni uslužbenci – Nekdanji uradnik – Socialna varnost – Nesreča – Ustavitev postopka uporabe člena 73 Kadrovskih predpisov – Časovna uporaba tabele, priložene novi različici predpisov o nezgodnem zavarovanju in zavarovanju za primer poklicnih bolezni – Trajanje postopka“

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: BL (Bruselj, Belgija) (zastopnika: L. Levi in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in D. Martin, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije o ustavitvi postopka, začetega na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov zaradi nesreče tožeče stranke 13. avgusta 2001, s katero ji je bila priznana stopnja delne trajne invalidnosti 6 % in naložitev toženi stranki, naj tožeči stranki izplača znesek iz naslova odškodnine.

Izrek

1.    Odločba z dne 28. oktobra 2009 o ustavitvi postopka, začetega na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije zaradi nesreče 13. avgusta 2001, katere žrtev je bila BL, se razglasi za nično.

2.    Evropski komisiji se naloži, naj BL plača znesek 2500 EUR.

3.    V preostalem delu se tožba zavrne.

4.    Evropska komisija nosi svoje stroške, naloži pa se ji plačilo stroškov BL.

____________

1 UL C 260, 25.9.2010, str. 29.