Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 6. augustā - Mata Blanco/Komisija

(lieta F-65/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: José Manuel Mata Blanco (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - L. Levi un A. Blot, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt EPSO lēmumu neiekļaut prasītāju iekšējā konkursa "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Administratori ar specializāciju krāpšanas apkarošanas jomā" rezerves sarakstā, kā arī atcelt pašu rezerves sarakstu un visus lēmumus, kas pieņemti uz tā pamata

Prasītāja prasījumi:

atcelt EPSO 2010. gada 11. maija lēmumu, ar kuru pēc atkārtotas pārskatīšanas ir apstiprināts EPSO 2010. gada 9. marta lēmums neiekļaut prasītāju iekšējā konkursa "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Administratori ar specializāciju krāpšanas apkarošanas jomā" rezerves sarakstā;

atcelt iekšējā konkursa "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Administratori ar specializāciju krāpšanas apkarošanas jomā" rezerves sarakstu, jo tajā nav iekļauts prasītāja vārds, un atcelt visus citus lēmumus, kas pieņemti uz tā pamata;

kā procesa organizatorisko pasākumu (sk. Civildienesta tiesas Reglamenta 55. pantu) noteikt atbildētājai pienākumu uzrādīt kritērijus, ko atlases komisija izmantojusi mutvārdu pārbaudē, jautājumus, ko prasītājam uzdevusi konkursa atlases komisija mutvārdu pārbaudījumā, kā arī atlases komisijas darba protokola kopiju attiecībā uz šo mutvārdu pārbaudījumu, kam pievienoti labojumos izmantotie kritēriji;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________