Language of document :

Acțiune introdusă la 6 august 2010 - Mata Blanco/Comisia

(Cauza F-65/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: José Manuel Mata Blanco (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: L. Levi și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei EPSO de a nu înscrie reclamantul pe lista de rezervă din cadrul concursului intern "COM/INT/OLAF/09/AD 10 - Administratori specializați în combaterea fraudei" precum și a listei de rezervă și a tuturor deciziilor întemeiate pe aceasta

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei EPSO din 11 mai 2010 care confirmă, după reexaminare, decizia din 9 martie 2010 de a nu înscrie reclamantul pe lista de rezervă din cadrul concursului intern "COM/INT/OLAF/09/AD 10 - Administratori specializați în combaterea fraudei";

anularea listei de rezervă din cadrul concursului intern "COM/INT/OLAF/09/AD 10 - Administratori specializați în combaterea fraudei" în măsura în care aceasta nu include numele reclamantului și a tuturor celorlalte decizii întemeiate pe aceasta;

obligarea pârâtei, cu titlu de măsuri de organizare a procedurii (în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul de procedură al Tribunalului), de a prezenta criteriile folosite de comisia de evaluare pentru proba orală, întrebările care i-au fost adresate reclamantului de comisia de evaluare pe parcursul probei orale și copia fișei de lucru a comisiei de evaluare în ceea ce privește probă orală menționată, însoțită de criteriile folosite pentru evaluarea acestora;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________