Language of document :

Žaloba podaná dne 30. července 2010 - Esders v. Komise

(Věc F-62/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Jürgen Esders (Berlín, Německo) (zástupci: S. Rodriguez, M. Vandenbussche a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým byl žalobce přeřazen v rámci rotačního období 2010 do sídla v Bruselu.

Návrhová žádání žalobce

určit, že je tato žaloba přípustná;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 27. července 2010, kterým byl žalobce k 1. září 2010 přeřazen do Bruselu;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________