Language of document :

Acțiune introdusă la 3 august 2010 - Mantzouratos/Parlamentul European

(Cauza F-64/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Andreas Mantzouratos (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei Parlamentului European de a nu îl promova pe reclamant în gradul AD 13 în cadrul exercițiului de promovare 2009, precum și a deciziilor de promovare în gradul amintit a funcționarilor care dispun de mai puține puncte de merit decât reclamantul

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Parlamentului European de a nu îl promova pe reclamant în gradul AD 13 în cadrul exercițiului de promovare 2009, precum și a deciziilor de promovare în gradul amintit a funcționarilor care dispun de mai puține puncte de merit decât acesta;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________