Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. (Испания), постъпило на 29 януари 2021 г. — Prestige and Limousine, S.L./Área Metropolitana de Barcelona

(Дело C-50/21)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Страни в главното производство

Жалбоподател: Prestige and Limousine, S.L.

Ответник: Área Metropolitana de Barcelona

Преюдициални въпроси

Допускат ли член 49 ДФЕС и член 107, параграф 1 ДФЕС национални законови и подзаконови разпоредби, които без никаква основателна причина ограничават разрешенията за VTC1 до една тридесета или по-малко от лицензите за таксиметров превоз?

Допускат ли член 49 ДФЕС и член 107, параграф 1 ДФЕС национална разпоредба, която без никаква основателна причина предвижда второ разрешение и определя допълнителни изисквания за превозните средства VTC, които желаят да предоставят градски услуги?

____________

1 Превозно средство, наето с шофьор.