Language of document :

Sag anlagt den 16. april 2008 - Spee mod Europol

(Sag F-43/08)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: David Spee (Rijswijk, Nederlandene) (ved avocat P. de Casparis)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Europols afgørelse om at tilbagetrække det stillingsopslag, som sagsøgeren havde indgivet ansøgning til, og offentliggøre det igen senere, samt påstand om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen truffet som følge af en klage den 7. januar 2008 samt de underliggende afgørelser af 20. juni 2007 og af 6. juli 2007 om at erklære stillingen som First Officer i IMT1 Infrastructure Unit for ledig, henholdsvis om ikke at udnævne sagsøgeren, annulleres.

Europol tilpligtes at finde en rimelig løsning på den situation, som sagsøgeren befinder sig i som følge af denne ureflekterede og urigtige afgørelse.

Europol tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning med et nettobeløb på 5 000 EUR.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________