Language of document :

2008. március 30-án benyújtott kereset - Honnefelder kontra Bizottság

(F-41/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Stephanie Honnefelder (Brüsszel, Belgium) (képviselő: C. Bode ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperes EPSO AD/26/05 versenyvizsga tartaléklistájára való felvételét az elért pontszámának elégtelen volta miatt megtagadó alperesi határozat megsemmisítése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az alperes 2007. május 10-i és panaszt elbíráló, 2007. december 14-i határozatát, és kötelezze az alperest, hogy az - az egyenlőség elvének megsértése nélkül, jogszerű eljárásban - bírálja el a felperesnek a tartaléklistára való felvehetőségét;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére;

a Közszolgálati Törvényszék hozzon ítéletet abban az esetben is, ha az alperes nem vesz részt az eljárásban.

____________