Language of document :

Жалба, подадена на 22 април 2008 г. - Bernard/Europol

(Дело F-45/08)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Marjorie Bernard (Хага, Нидерландия) (представител: P. de Casparis, avocate)

Ответник: Европейска полицейска служба (Европол)

Предмет и описание на спора

От една страна, отмяна на решението на Европол относно оценката на жалбоподателя и мълчаливия отказ по жалбата му във връзка с тази оценка и, от друга страна, осъждане на Европол да заплати обезщетение.

Искания на жалбоподателя

да се отмени оценката от 25 юли 2007 г. и решението, съдържащо мълчалив отказ по жалбата, подадена от г-жа Bernard на 23 октомври 2007 г.;

да се осъди Европол да заплати обезщетение в размер на 7 500 EUR;

да се осъди Европол да заплати съдебните разноски.

____________