Language of document :

22. aprillil 2008 esitatud hagi - Bernard versus Europol

(Kohtuasi F-45/08)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Marjorie Bernard (La Haye, Madalmaad) (esindaja: advokaat P. de Casparis)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue tühistada Europoli otsus hageja hindamise kohta ja tema selle hindamise kohta esitatud kaebust vaikimisi tagasilükkav otsus, ja teiseks nõue, et Europol hüvitaks kahju.

Hageja nõuded

tühistada 25. juuli 2007. aasta hindamine ja vaikiv otsus, millega lükati tagasi M. Bernardi 23. oktoobril 2007 esitatud kaebus;

mõista Europolilt välja kahjuhüvitis kuni 7 500 eurot;

mõista kohtukulud välja Europolilt.

____________