Language of document :

Kanne 22.4.2008 - Bernard v. Europol

(Asia F-45/08)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Marjorie Bernard (Haag, Alankomaat) (edustaja: asianajaja P. de Casparis)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä Europolin sen päätöksen kumoaminen, joka koskee kantajan arviointia, ja sen implisiittisen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin hänen tästä arvioinnista esittämänsä valitus, ja toisaalta Europolin velvoittaminen maksamaan vahingonkorvausta.

Vaatimukset

Arviointi, joka tehtiin 25.7.2007, ja päätös, jolla implisiittisesti hylättiin Bernardin 23.10.2007 esittämä valitus, on kumottava

Europol on velvoitettava maksamaan 7 500 euron suuruinen vahingonkorvaus

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________