Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 22. aprīlī - Bernard/Europol

(lieta F-45/08)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Marjorie Bernard, Hāga (Nīderlande) (pārstāvis - P. de Casparis, avocate)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Europol)

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, Europol lēmuma par prasītājas novērtējumu un par netiešu tās sūdzības attiecībā uz šo novērtējumu noraidīšanu atcelšana, otrkārt, pienākuma atlīdzināt zaudējumus piespriešana Europol.

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2007. gada 25. jūlija novērtējumu un netiešo lēmumu noraidīt Bernāras [Bernard] 2007. gada 23. oktobrī iesniegto sūdzību;

piespriest Europol atlīdzināt zaudējumus EUR 7500 apmērā;

piespriest Europol atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________