Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 18. juni 2009 - Spee mod Europol

(Sag F-43/08) 1

(Personalesag - Europols personale - stillingsopslag - udvælgelsesprocedure)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: David Spee (Rijswijk, Nederlandene) (først ved avocat P. de Casparis, derefter ved avocat I. Blekman)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol) (ved D. Neumann og D. El Khoury, bistået af avocats B. Wägenbaur og R. Van der Hout)

Sagens genstand

Annullation af Europols afgørelse om at tilbagetrække det stillingsopslag, som sagsøgeren havde indgivet ansøgning til, og offentliggøre det igen senere, samt påstand om erstatning

Konklusion

Den Europæiske Politienhed (Europol) frifindes.

D. Spee betaler alle sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 183 af 19.7.2008, s. 33.