Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.6.2009 - Spee v. Europol

(Asia F-43/08)1

(Virkamies - Europolin henkilökunta - Avoin toimi - Valintamenettely)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: David Spee (Rijswijk, Alankomaat) (edustaja: aluksi asianajaja P. de Casparis, sittemmin asianajaja I. Blekman)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol) (asiamiehet: D. Neumann ja D. El Khoury, avustajinaan asianajajat B. Wägenbaur ja R. Van der Hout)

Oikeudenkäynnin kohde

Europolin sen päätöksen kumoaminen, jolla kumottiin avointa toimea koskeva ilmoitus, johon kantaja oli vastannut, ja jonka mukaan tämä ilmoitus julkaistaan myöhemmin, sekä vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

David Spee velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 183, 19.7.2008, s. 33.