Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. september 2008 - Tsarnavas mod Kommissionen

(Sag F-44/08) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 158 af 21.6.2008, s. 28.