Language of document : ECLI:EU:F:2008:164

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (τρίτο τμήμα)

της 10ης Δεκεμβρίου 2008

Υπόθεση F-46/08

Thérèse Nicole Thoss

κατά

Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Ελεγκτικό Συνέδριο – Καθεστώς χρηματικών απολαβών των μελών – Συντάξεις – Σύνταξη επιζώντος»

Αντικείμενο: Προσφυγή βάσει του άρθρου 230 ΕΚ με την οποία η Τ. Ν. Thoss, χήρα πρώην μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζητεί ειδικά από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης να ακυρώσει την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 20ής Μαρτίου 2006, να μη της χορηγήσει τη σύντάξη επιζώντος που προβλέπεται από το άρθρο 16, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) 2290/77 του Συμβουλίου, της 18ης Οκτωβρίου 1977, περί καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαβών των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου (JO L 268, σ. 1).

Απόφαση: Η προσφυγή που πρωτοκολλήθηκε υπό τον αριθμό F‑46/08, Thoss κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου, παραπέμπεται στο Πρωτοδικείο. Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.

Περίληψη

Δίκη – Κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών δικαστηρίων – Προσφυγή ακυρώσεως ασκηθείσα από μέλος θεσμικού οργάνου κατά αποφάσεως του οργάνου αυτού

(Άρθρα 225 § 1, εδ. 1, ΕΚ, 230 ΕΚ, 236 ΕΚ και 247 § 8 ΕΚ· Οργανισμός του Δικαστηρίου, παράρτημα I, άρθρο 1· Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 91 § 1· κανονισμός 2290/77 του Συμβουλίου)

Δεδομένου ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο και όχι «λοιπό όργανο» ή «οργανισμός» υπό την έννοια του άρθρου 1 του παραρτήματος του Οργανισμού του Δικαστηρίου, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης είναι αρμόδιο να αποφανθεί επί προσφυγής ασκηθείσας από μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά του θεσμικού αυτού οργάνου μόνο στο μέτρο που δύναται να θεωρηθεί ότι η προσφυγή αυτή ασκήθηκε βάσει του άρθρου 236 ΕΚ.

Σε περίπτωση αιτήματος ακυρώσεως αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου να μη χορηγήσει σύνταξη επιζώντος στη χήρα πρώην μέλους του θεσμικού αυτού οργάνου, πρέπει να καθοριστεί αν το μέλος αυτό δύναται να θεωρηθεί «υπάλληλος» υπό την έννοια του άρθρου 236 ΕΚ, δηλαδή «πρόσωπο που υπόκειται στον […] [Κ]ανονισμό [Υπηρεσιακής Καταστάσεως]» Πάντως, πρώτον, οι διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ διακρίνουν σαφέστατα την κατάσταση των μελών των θεσμικών οργάνων από εκείνη των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δεύτερον, το άρθρο 247, παράγραφος 8, ΕΚ δεν ορίζει ότι οι όροι απασχολήσεως των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου εμπίπτουν στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων (στο εξής: ΚΥΚ) ή στο Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού, αλλά σε ειδικό κανονισμό, τον κανονισμό 2290/77 περί καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαβών των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τέλος, ο ΚΥΚ και το Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού δεν έχουν ευθέως εφαρμογή επί των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεδομένου ότι η κατάσταση των τελευταίων επηρεάζεται μόνον έμμεσα από τον ΚΥΚ στο μέτρο που ο κανονισμός 2290/77 παραπέμπει στον ΚΥΚ. Κατά συνέπεια, τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν δύνανται να θεωρηθούν «πρόσωπ[α] που υπόκει[ν]ται στον […] [Κ]ανονισμό [Υπηρεσιακής Καταστάσεως]» υπό την έννοια του άρθρου 91, παράγραφος 1, του ΚΥΚ και, επομένως, «υπάλληλοι» υπό την έννοια του άρθρου 236 ΕΚ. Συνεπώς, το άρθρο 1 του παραρτήματος του Οργανισμού του Δικαστηρίου δεν έχει εφαρμογή επί προσφυγής που ασκήθηκε από μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάσει του άρθρου 236 ΕΚ. Επομένως, μια τέτοια προσφυγή δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

Προσφυγή ακυρώσεως ασκηθείσα από μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή από τον επιζώντα σύζυγό του, κατά αποφάσεως του θεσμικού αυτού οργάνου η οποία αφορά ειδικά τους όρους απασχολήσεώς του που καθορίστηκαν βάσει του άρθρου 247, παράγραφος 8, ΕΚ εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 230 ΕΚ.

Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύναται να αμφισβητηθεί βάσει του άρθρου 230 ΕΚ, έστω και αν δεν γίνεται ρητώς μνεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πρώτο εδάφιο της διατάξεως αυτής, το οποίο καθορίζει τα θεσμικά όργανα των οποίων οι πράξεις δύνανται να γίνουν το αντικείμενο ελέγχου νομιμότητας από το Δικαστήριο.

Βάσει του άρθρου 225, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, ΕΚ, το Πρωτοδικείο είναι αρμόδιο να εκδικάζει σε πρώτο βαθμό τις προσφυγές που αφορά, μεταξύ άλλων, το άρθρο 230 ΕΚ, εξαιρουμένων εκείνων που ο Οργανισμός του Δικαστηρίου ορίζει ότι εκδικάζονται μόνον από αυτό.

(βλ. σκέψεις 21, 25, 26, 29, 31 έως 34, 42, 46 και 47)

Παραπομπή:

ΔΕΚ: 11 Μαΐου 1989, 193/87 και 194/87, Maurissen και Union syndicale κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου, Συλλογή 1989, σ. 1045, σκέψη 42, και προτάσεις του γενικού εισαγγελέα J. Darmon στην υπόθεση εκείνη, σημεία 50 έως 57· 17 Μαΐου 1994, C‑416/92, H κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου, Συλλογή 1994, σ. I‑1741

ΠΕΚ: 30 Σεπτεμβρίου 1998, T‑121/97, Ryan κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου, σ. II‑3885