Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 29 september 2010 - Honnefelder / Commissie

(Zaak F-41/08)1

(Openbare dienst - Algemeen vergelijkend onderzoek - Niet-opneming op reservelijst - Verloop van mondeling examen - Stabiliteit van jury)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Stephanie Honnefelder (Brussel, België) (vertegenwoordiger: C. Bode, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoekster niet op de reservelijst van vergelijkend onderzoek AD 26/05 te plaatsen, omdat zij onvoldoende punten voor het mondelinge examen had behaald

Dictum

Het besluit van de Europese Commissie van 10 mei 2007 om verzoekster niet op de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/26/05 te plaatsen, wordt nietig verklaard.

De Europese Commissie wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 128 van 24.5.2008, blz. 38.