Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 29 september 2010 - Honnefelder mot kommissionen

(Mål F-41/08)(1)

(Personalmål− Allmänt uttagningsprov − Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande − Det muntliga delprovets förlopp − Stabilitet i uttagningskommitténs sammansättning)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Stephanie Honnefelder (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten C. Bode)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: Berardis-Kayser och B. Eggers)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande från uttagningsprov AD 26/05 på grund av ett otillräckligt resultat i det muntliga delprovet.

Domslut

Europeiska kommissionens beslut av den 10 maj 2007 att inte uppta Stephanie Honnefelder i förteckningen över godkända sökande från uttagningsprov AD 26/05 ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 128, 24.5.2008, s. 38.