Language of document :

Προσφυγή της 20ής Φεβρουαρίου 2020 – BSEF κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-113/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγον: Bromine Science Environmental Forum (BSEF) (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: R. Cana, E. Mullier και H. Widemann, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Το προσφεύγον ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2021 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2019, για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 642/2009 της Επιτροπής, καθόσον απαγορεύει τα αλογονωμένα επιβραδυντικά φλόγας

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής του, το προσφεύγον προβάλλει επτά λόγους ακυρώσεως.

Με τον πρώτο λόγο ακυρώσεως, το προσφεύγον υποστηρίζει ότι η Επιτροπή, εκδίδοντας τον επίδικο κανονισμό, παρέβη το άρθρο 1, παράγραφος 4 και το άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο γ΄, σημείο i, της οδηγίας οικολογικού σχεδιασµού 1 , ενήργησε καθ’ υπέρβασιν εξουσίας και υπερέβη τα όρια των αρμοδιοτήτων της, καθώς και παρεμπόδισε την πρακτική αποτελεσματικότητα άλλων νομοθετικών μέτρων της ΕΕ.

Με τον δεύτερο λόγο ακυρώσεως, το προσφεύγον υποστηρίζει ότι η Επιτροπή προσέβαλε τα δικαιώµατα άµυνάς του απαγορεύοντας, μέσω του επίδικου κανονισμού, τα αλογονωμένα επιβραδυντικά φλόγας για χρήση σε ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης.

Με τον τρίτο λόγο ακυρώσεως, το προσφεύγον υποστηρίζει ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πρόδηλο σφάλµα εκτιµήσεως και δεν έλαβε υπόψη όλες τις πληροφορίες, παρέβη το άρθρο 15, παράγραφος 1, της οδηγίας οικολογικού σχεδιασµού και την υποχρέωσή της να προβεί σε κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων απαγορεύοντας, μέσω του επίδικου κανονισμού, τα αλογονωμένα επιβραδυντικά φλόγας.

Με τον τέταρτο λόγο ακυρώσεως, το προσφεύγον υποστηρίζει ότι ο επίδικος κανονισμός παραβιάζει την αρχή της ασφάλειας δικαίου, καθόσον θέτει το προσφεύγον σε κατάσταση νομικής αβεβαιότητας.

Με τον πέμπτο λόγο ακυρώσεως, το προσφεύγον υποστηρίζει ότι ο επίδικος κανονισμός παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, καθόσον η απαγόρευση των αλογονωμένων επιβραδυντικών φλόγας βαίνει πέραν των ορίων του πρόσφορου και αναγκαίου μέτρου για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών και δεν συνιστά το λιγότερο επαχθές μέτρο το οποίο θα μπορούσε να επιλέξει η Επιτροπή.

Με τον έκτο λόγο ακυρώσεως, το προσφεύγον υποστηρίζει ότι ο επίδικος κανονισμός παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης, καθόσον η απαγόρευση των αλογονωμένων επιβραδυντικών φλόγας εισάγει διακρίσεις έναντι άλλων κατηγοριών προϊόντων και έναντι άλλων ουσιών.

Με τον έβδομο λόγο ακυρώσεως, το προσφεύγον υποστηρίζει ότι η Επιτροπή, εκδίδοντας τον επίδικο κανονισμό, παρέβη το άρθρο 15, παράγραφος 1, της οδηγίας οικολογικού σχεδιασµού και το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4 και τα άρθρα 7 και 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ 2 και ενήργησε καθ’ υπέρβασιν εξουσίας.

____________

1 Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ 2009, L 285, σ. 10).

2 Απόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ 1999, L184, σ. 23).