Language of document :

2020. február 20-án benyújtott kereset – BSEF kontra Bizottság

(T-113/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Bromine Science Environnemental Forum (BSEF) (Brüsszel, Belgium) (képviselők: R. Cana, E. Mullier és H. Widemann lawyers)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az elektronikus kijelzőkre vonatkozó környezettudatos tervezési követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról, az 1275/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról és a 642/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. október 1-jei (EU) 2019/2021 bizottsági rendeletet, amennyiben az megtiltja a halogénezett égésgátlókat;

az alperest kötelezze az eljárásai költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes hét jogalapra hivatkozik.

Az első, arra alapított jogalap, hogy a vitatott rendelet elfogadásával a Bizottság megsértette a környezetbarát tervezésről szóló irányelv1 1. cikkének (4) bekezdését és 15. cikke (2) bekezdése c) pontjának i. alpontját; túllépett a hatáskörén és túllépte hatáskörének határait, valamint megakadályozta más uniós intézkedések hatékony érvényesülését.

A második, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság megsértette a felperes védelemhez való jogát azáltal, hogy a vitatott rendeletben megtiltotta a halogénezett égésgátlók elektronikus kijelzőkben történő használatát.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság nyilvánvalóan tévedett az értékelésekor, és elmulasztott minden információt figyelembe venni, megsértette a környezetbarát tervezésről szóló irányelv 15. cikkének (1) bekezdését, és elmulasztotta a megfelelő hatásvizsgálat elvégzésére irányú kötelezettségét, amikor a vitatott rendeletben megtiltotta a halogénezett égésgátlókat.

Negyedik, arra alapított jogalap, hogy a vitatott rendelet sérti a jogbiztonság elvét, amennyiben a felperest elfogadhatatlan jogbizonytalansági helyzetbe hozza.

Ötödik, arra alapított jogalap, hogy a vitatott rendelet sérti az arányosság elvét, amennyiben a halogénezett égésgátlók tilalma meghaladja a megfelelő mértéket és nem szükséges a kitűzött célok eléréséhez, továbbá a Bizottság által igénybe vehető nem legkevésbé költséges intézkedés.

Hatodik, arra alapított jogalap, hogy a vitatott rendelet sérti az egyenlő bánásmód elvét, amennyiben a halogénezett égésgátlókra vonatkozó tilalom hátrányosan megkülönböztető jellegű a más kategóriába tartozó termékekkel szemben és a más anyagokkal szemben.

Hetedik, arra alapított jogalap, hogy a vitatott rendelet elfogadásával a Bizottság megsértette a környezetbarát tervezésről szóló irányelv 15. cikkének (1) bekezdését és az 1999/468/EK határozat2 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. és 8. cikkét, és túllépett a hatáskörén.

____________

1 Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2009. L 285., 10. o.)

2 A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i tanácsi határozat (HL 1999. L 184., 23. o.)