Language of document :

Acțiune introdusă la 28 iulie 2020 – Eurobolt și alții/Comisia

(Cauza T-479/20)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Eurobolt BV (‘s-Heerenberg, Olanda), Fabory Nederland BV (Tilburg, Olanda), ASF Fischer BV (Lelystad, Olanda), Stafa Group BV (Maarheeze, Olanda) (reprezentanți: S. De Knop, B. Natens și A. Willems, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

declararea admisibilității cererii;

anularea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/611 al Comisiei din 30 aprilie 2020 de reinstituire a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 91/2009 al Consiliului asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite elemente de fixare din fier sau oțel expediate din Malaysia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca provenind din Malaysia1 ;

și

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă trei motive.

Primul motiv întemeiat pe împrejurarea că, prin „repararea” retroactivă a unei încălcări a unei norme fundamentale de procedură, Regulamentul (UE) 2020/611 încalcă articolele 266 și 264 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și principiul protecției judiciare efective.

Al doilea motiv prin care se susține că, întrucât este lipsit de temei juridic valid, Regulamentul (UE) 2020/611 încalcă articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1225/20092 , articolul 5 alineatele (1) și (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și principiul bunei administrări.

Al treilea motiv prin care se susține că, prin interzicerea rambursării și prin instituirea obligației de a colecta taxele antidumping rambursate, Regulamentul (UE) 2020/611 încalcă articolul 5 alineatele (1) și (2) TUE.

____________

1 JO 2020, L 141, p. 1.

2 Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO 2009, L 343, p. 51).