Language of document : ECLI:EU:T:2022:304


 


 Sodba Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 18. maja 2022 – Eurobolt in drugi/Komisija

(zadeva T479/20)(1)

„Damping – Razširitev protidampinške dajatve, uvedene na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa in jekla s poreklom iz Kitajske, na uvoz elementov, poslanih iz Malezije – Izvršitev sodbe Sodišča – Člen 266 PDEU – Ponovna uvedba dokončne protidampinške dajatve – Prepoved retroaktivnosti – Učinkovito sodno varstvo – Načelo dobrega upravljanja – Pristojnost avtorja akta“

1.      Skupna trgovinska politika – Zaščita pred dampingom – Protidampinški postopek – Sodba, s katero so bile uredbe o uvedbi protidampinških dajatev razglašene za neveljavne – Sprejetje uredbe za izvršitev sodbe o ugotovitvi neveljavnosti – Ponovna uvedba postopka pred uredbami, ki so bile razglašene za neveljavne, z namenom ponovne uvedbe protidampinških dajatev – Dopustnost – Pogoji – Kršitev načel pravne varnosti in prepovedi retroaktivnosti – Neobstoj

(člen 266 PDEU; Uredba Sveta št. 1225/2009, člena 10(1) in 15(2))

(Glej točke od 40 do 61, od 67 do 77 in od 84 do 91.)

2.      Skupna trgovinska politika – Zaščita pred dampingom – Protidampinški postopek – Sodba, s katero so bile uredbe o uvedbi protidampinških dajatev razglašene za neveljavne– Sprejetje uredbe za izvršitev sodbe o ugotovitvi neveljavnosti – Diskrecijska pravica institucij – Obseg – Sodni nadzor – Meje

(člen 266 PDEU; Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 2016/1036)

(Glej točke od 96 do 99.)

3.      Skupna trgovinska politika – Zaščita pred dampingom – Protidampinški postopek – Sodba, s katero so bile uredbe o uvedbi protidampinških dajatev razglašene za neveljavne – Sprejetje uredbe za izvršitev sodbe o ugotovitvi neveljavnosti – Ponovna uvedba protidampinških dajatev na uvoz, opravljen v obdobju uporabe razveljavljenih uredb – Kršitev načel varstva legitimnih pričakovanj in učinkovitega sodnega varstva – Neobstoj

(člen 266 PDEU; Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 47, odstavek 1; Uredba Sveta št. 1225/2009, člen 15(2))

(Glej točke od 105 do 112.)

4.      Skupna trgovinska politika – Zaščita pred dampingom – Protidampinški postopek – Protidampinške dajatve, uvedene v skladu z osnovno protidampinško uredbo št. 1225/2009 – Sodba, s katero so bile uredbe o uvedbi protidampinških dajatev razglašene za neveljavne – Sprejetje navedene uredbe na podlagi osnovne protidampinške uredbe 2016/1036 – Dopustnost

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 2016/1036, člena 13(1) in 14(1))

(Glej točke od 123 do 128.)

5.      Skupna trgovinska politika – Zaščita pred dampingom – Izogibanje – Razširitev protidampinške dajatve – Sprejetje, po izteku protidampinške dajatve, uredbe o retroaktivni razširitvi te dajatve – Dopustnost – Pogoji

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 2016/1036, člena 13(1) in (3) ter 14(1) in (5); Uredba Sveta št. 1225/2009, člena 13(1) in (3) ter 14(1) in (5))

(Glej točke od 129 do 134.)

6.      Mednarodni sporazumi – Sporazum o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije – GATT 1994 – Nemožnost sklicevanja na sporazume STO za izpodbijanje zakonitosti akta Unije – Izjeme – Akt Unije, ki je namenjen zagotavljanju njihovega izvajanja ali se nanje izrecno in natančno sklicuje – Neobstoj

(Splošni sporazum o carinah in trgovini 1994, člen VI; uredbi Sveta št. 91/2009 in št. 924/2012; Uredba Komisije 2015/519)

(Glej točke od 140 do 150.)

7.      Skupna trgovinska politika – Zaščita pred dampingom – Protidampinški postopek – Sodba, s katero so bile uredbe o uvedbi protidampinških dajatev razglašene za neveljavne – Sprejetje uredbe za izvršitev sodbe o ugotovitvi neveljavnosti – Uredba, s katero je nacionalnim organom naloženo, naj zadržijo vračilo zadevnih protidampinških dajatev – Dopustnost

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 2016/1036, člen 14(1))

(Glej točke od 161 do 168.)

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbam Eurobolt BV, Fabory Nederland BV, ASF Fischer BV in Stafa Group BV se naloži plačilo stroškov.


1      UL C 304 z dne 14.9.2020.