Language of document :

Tožba, vložena 1. aprila 2009 - Tzvetanova proti Komisiji

(Zadeva F-33/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Aglika Tzvetanova (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bil tožeči stranki zavrnjen izselitveni dodatek iz člena 4(1)(a) Priloge VII h Kadrovskim predpisom.

Predloga tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost odločbe OPI o nedodelitvi izselitvenega dodatka tožeči stranki;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________