Language of document :

Žaloba podaná dne 1. dubna 2009 - Andrikopoulou v. Rada

(Věc F-32/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Anna Andrikopoulou (Rodhé Saint Genèse, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nepovýšit žalobkyni do platové třídy AST 7 za hodnotící období 2008, a v případě potřeby, rozhodnutí povýšit do této platové třídy úředníky s menšími zásluhami.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nepovýšit žalobkyni do platové třídy AST 7 za hodnotící období 2008, a v případě potřeby, rozhodnutí povýšit do této platové třídy úředníky s menšími zásluhami;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________