Language of document :

1. aprillil 2009 esitatud hagi - Andrikopoulou versus nõukogu

(Kohtuasi F-32/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Anna Andrikopoulou (Rhode-Saint-Genèse, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus 2008. aasta edutamise käigus mitte edutada hagejat palgaastmele AST 7, ja vajadusel tühistada otsused edutada teenekamad ametnikud sellele palgaastmele.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse otsus 2008. aasta edutamise käigus mitte edutada hagejat palgaastmele AST 7, ja vajadusel tühistada otsused edutada teenekamad ametnikud sellele palgaastmele;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________