Language of document :

Kanne 1.4.2009 - Andrikopoulou v. neuvosto

(Asia F-32/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Anna Andrikopoulou (Rhode-Saint-Genèse, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AST 7 vuoden 2008 ylennyskierroksella, ja tarvittavin osin niiden päätösten kumoaminen, joilla ylennettiin tähän palkkaluokkaan vähemmän ansioituneita virkamiehiä.

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen päätös jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AST 7 vuoden 2008 ylennyskierroksella, ja tarvittavin osin ne päätökset, joilla ylennettiin tähän palkkaluokkaan vähemmän ansioituneita virkamiehiä, on kumottava

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________