Language of document :

Talan väckt den 1 april 2009 - Anna Andrikopoulou mot rådet

(Mål F-32/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Anna Andrikopoulou (Rhode-Saint-Genèse, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad AST 7 under befordringsförfarandet år 2008 och i den mån det behövs, ogiltigförklaring av beslut att befordra mindre meriterade tjänstemän till den lönegraden.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AST 7 under befordringsförfarandet år 2008 och i den mån det behövs, ogiltigförklara besluten att befordra mindre meriterade tjänstemän till den lönegraden,

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________