Language of document :

Sag anlagt den 26. marts 2009 - Noël mod Rådet

(Sag F-31/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Isabelle Noël (Rosières-Saint-André, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om at udnævne sagsøgeren til tjenestemand på prøve for så vidt som denne afgørelse påvirker hendes karriereforløb i AST 1-7.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 13. november 2006 om at udnævne sagsøgeren til tjenestemand på prøve, for så vidt som afgørelsen påvirker hendes karriereforløb i AST 1-7.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________