Language of document :

Talan väckt den 26 mars 2009 - Noël mot rådet

(Mål F-31/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Isabelle Noël (Rosières-Saint-André, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att tillsätta sökanden som provanställd tjänsteman, i den del sökanden genom detta beslut placeras i karriärsystem AST 1-7.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 13 november 2006 att tillsätta sökanden som provanställd tjänsteman, i den del sökanden genom beslutet placeras i karriärsystem AST 1-7, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

____________