Language of document :

2009. március 31-én benyújtott kereset - Chaouch kontra Bizottság

(F-30/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Dhikra Chaouch (Oetrange, Luxemburg) (képviselők: F. Moyse és A. Salerno ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A kinevezésre jogosult hatóság a beilleszkedési támogatást a felperestől megtagadó határozatának megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a személyzeti szabályzat VII. melléklete 5. cikkének a 20. cikkel összefüggésben történt megsértését, és ebből következően semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2008. július 2-i és 2008. december 8-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék mondja ki, hogy a felperes jogosult a személyzeti szabályzat VII. melléklete 5. cikkének (1) bekezdésében előírt beilleszkedési támogatás késedelmi kamatokkal növelt összegére, amely kamat számítása attól a naptól kezdődik, amikor a beilleszkedési támogatás esedékessé vált, és a kifizetés napjáig tart, annak mértéke pedig az Európai Központi Bank által az érintett időszakra a fő refinanszírozási műveletekre vonatkozóan megállapított kamatláb 2%-kal növelve;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________