Language of document :

Acțiune introdusă la 31 martie 2009 - Chaouch/Comisia

(Cauza F-30/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Dhikra Chaouch (Oetrange, Luxemburg) (reprezentanți: F. Moyse și A. Salerno, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei AIPN de a nu acorda reclamantei indemnizația de instalare

Concluziile reclamantei

Constatarea încălcării articolului 5 din anexa VII la Statut coroborat cu articolul 20 și, în consecință, anularea Deciziei AIPN din 2 iulie 2008 și din 8 decembrie 2008;

recunoașterea dreptului reclamantei la indemnizația de instalare prevăzută la articolul 5 alineatul (1) din anexa VII la Statut majorată cu dobânzi de întârziere începând cu data la care aceasta era datorată și până la data plății efective, la nivelul stabilit de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de refinațare și aplicabil în perioada în cauză, majorat cu două puncte;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________