Language of document :

Kanne 17.12.2020 – komissio v. Slovakia

(asia C-683/20)

Oikeudenkäyntikieli: slovakia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: R. Lindenthal ja M. Noll Ehlers)

Vastaaja: Slovakian tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Slovakian tasavalta ei ole noudattanut ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta 25.6.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY1 8 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan, luettuina yhdessä liitteen VI kanssa, mukaisia velvoitteitaan, kun se ei ole laatinut toimintasuunnitelmia eikä lähettänyt komissiolle toimintasuunnitelmien tiivistelmiä 445 tieliikenteen pääväylän osalta

on todettava, että Slovakian tasavalta ei ole noudattanut ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta 25.6.20020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY 8 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan, luettuina yhdessä liitteen VI kanssa, mukaisia velvoitteitaan, kun se ei ole laatinut toimintasuunnitelmia eikä lähettänyt komissiolle toimintasuunnitelmien tiivistelmiä 16 raideliikenteen pääväylän osalta, ja

Slovakin tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta 25.6.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti Slovakian tasavallalla oli velvollisuus varmistaa toimintasuunnitelmien laatiminen alueensa tieliikenteen pääväylien (tiet, joiden kautta kulkee vuosittain yli kolme miljoonaa ajoneuvoa) ja raideliikenteen pääväylien (rautatiet, joiden kautta kulkee vuosittain yli 30 000 junaa) osalta viimeistään 18.7.2013. Tämän saman direktiivin 10 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä liitteen VI kanssa, Slovakian tasavallan oli varmistettava, että toimintasuunnitelmien tiivistelmät lähetetään komissiolle viimeistään 18.1.2014.

Slovakian tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 8 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan, luettuina yhdessä liitteen VI kanssa, mukaisia velvoitteitaan 445 tieliikenteen pääväylän ja 16 raideliikenteen pääväylän, jotka se oli aiemmin ilmoittanut komissiolle, osalta.

____________

1 EYVL 2002, L 189, s. 12.