Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 11 december 2020 - Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) och ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

(Mål C-677/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesarbeitsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: Industriegewerkschaft Metall (IG Metall), ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Ytterligare deltagare: SAP SE, SE-Betriebsrat der SAP SE, Konzernbetriebsrat der SAP SE, Deutscher Bankangestellten-Verband e. V., Christliche Gewerkschaft Metall (CGM), Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie e. V.

Tolkningsfråga

Är 21 § punkt 6 i Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft (lagen om arbetstagarinflytande i europabolag), av vilken det, om ett i SE-bolag med hemvist i Tyskland bildas genom ombildning, följer att ett särskilt urvalsförfarande ska garanteras för kandidater till en viss del av arbetstagarrepresentanterna i tillsynsrådet som föreslagits av fackföreningar, förenlig med artikel 4.4 i rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande(1 )?

____________

(1 ) EGT L 294, 2001, s. 22.